Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van het Noordelijke Schade Taxatie Bureau B.V. en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Het Noordelijke Schade Taxatie Bureau B.V. heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. Het Noordelijke Schade Taxatie Bureau B.V. staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Het Noordelijke Schade Taxatie Bureau B.V. aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Het Noordelijke Schade Taxatie Bureau B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Het Noordelijke Schade Taxatie Bureau B.V. garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Het Noordelijke Schade Taxatie Bureau B.V., respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op het Noordelijke Schade Taxatie Bureau B.V. internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van het Noordelijke Schade Taxatie Bureau B.V.. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Noordelijke Schade Taxatie Bureau B.V., de inhoud van de internetsite van hHet Noordelijke Schade Taxatie Bureau B.V. over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van het Noordelijke Schade Taxatie Bureau B.V. en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.